Pravidla závodů na Czechsimu Všeobecná část.

 

Ne jednou stojíme na startu s jinými soupeři a víme, že všichni máme stejnou touhu po úspěchu. Závoďme! Bojujme o pozice, ale hlavně nekazme závody jiným! Neboť ty chvíle a pocity, když se podaří udělat výsledek, jsou k nezaplacení.

 

Aby bylo konfliktů co nejméně vydáváme tato pravidla. Pro nováčky doporučujeme zde na stránkách si bedlivě přečíst článek s technikou jízdy a závodní stopou. viz článek

 

Jezdec, který chce jezdit na lize Czechsim, musí být zaregistrován v dané sérii.

Administrátoři mohou v případě problémového jezdce přihlášku odmítnout.

 

Připojení na server.

Před vstupem do hry je jezdec povinen vypnout programy, které by mohly snížit výkon PC, nebo omezit připojení k serveru. Před připojením si zkontroluje aktualizace (aktualizace) ke konkrétnímu módu .Pripojí se na Team Speak 3 (dále jen TS3). Pokud jsou povinná kola, odjede je včas, nejpozději hodinu před kvalifikací.

 

Chatování na serveru.

Chat je povolen pouze v tréninku a při Warmupu. Používání chatu v závodě a v kvalifikaci je zakázáno! Po závodě se smí chatovat, až když poslední jezdec projde cílem. Správce smí použít chat na upozornění porušování pravidel. Aby se i tomuto předešlo je žádoucí připojení na TS nebo Discord. Jezdci připojení na TS nebo na Discordu zbytečně nemluví!

 

Kvalifikace.

 

Kvalifikace může být:

jednokolová - začíná výjezdem z boxů do zaváděcího kola, měřeného kola a návratu do boxů dojezdovým kolem. Jezdec v zaváděcím nebo dojezdové kole nesmí omezit jezdců měřeném kole.

Vícekolového - Jezdec odjede libovolný počet kol během trvání kvalifikace. 

 

Start závodu.

 

Jezdec má 3 minuty na opuštění boxu.

 

( Zaváděcím kolem přijde na své místo na startu. Během zaváděcího kola je zakázáno prudce měnit směr a rychlost vozidla. Pokud již stojí na roštu jezdci, kteří mají zadní pozice, přechází na své místo středem ) - týká se pouze závodů, kde je stanoveno zahřívací kolo. Na startovacím roštu je zakázáno blikat a troubit! Na semaforu postupně zhasínají červená světla. Když zhasne poslední, začíná odpočítávání do startu. Rozsvícením zelených světel a nebo zhasnutí červených světel začíná závod.

 

Letmý start - při letmém strartu se jezdci rozjíždějí pomalu a řadí se za sebe do vláčku a dodržují rychlost danou serverem. (Během zaváděcího kola je zakázáno prudce měnit směr a rychlost vozidla to neplatí pro zahřívání pneu. Nesmí zpomalovat tak, že sešlápnutím brzdy způsobí nehodu ). Poslední 3 zatáčky na trati jezdec ve předu zpomalí tak, aby jej jezdci zezadu mohli dojet a skupina aut se seřadila do dvojřady tak aby jela vedle sebe jako na startu zahřívacího kola. Start začíná pokynem startéra, nebo protnutím startovní čáry.

 

Závod a kvalifikace.

Jezdec je povinen se vždy řídit signalizací vlajkami:

 

Žlutá vlajka - nebezpečí na trati. Jezdec je povinen zpomalit, tak aby se vyhnul nebezpečí.

 

Modrá vlajka - přikazuje pustit před sebe závodníka o kolo (i více) rychlejšího a to maximálně do půl kola. (nejlépe na vhodném místě)

 

Černobílá vlajka - průjezd boxovou uličkou

 

Stop and GO vlajka - zastavení na 10 sec. na boxovém stání

 

Černá vlajka - DQ okamžitý konec závodu.

 

Při výjezdu výjezdu z boxů nepřekračovat bílou čáru ani jedním kolem. Při výjezdu od mechaniků má přednost jezdec jedoucí boxovou uličkou.

 

Nepovolené (zakázané) chování na trati !

 

1) Tlačení se do zatáčky - jezdec úmyslně pozdě brzdí, aby byl v zatáčce dříve než jezdec jedoucí v ideální stopě a kontaktem sním se udrží na trati, případně získá pozici. (OBECNĚ PLATÍ PRAVIDLO: CO NEUBRZDÍŠ, NEOKECÁŠ.)

 

2) Vytlačování soupeře - úmyslné vedení vozidla tak, aby byl soupeř nucen opustit trať. (Nemusí přitom přijít ke kontaktu).

 

3) Blokování soupeře - opakovaná změna směru jízdy ze stopy nebo zpět pro zamezení předjetí rychlejším jezdcem. Pomalejší jezdec může pouze 1x změnit směr, aby zabránil předběhnutí i to pouze v případě, že rychlejší jezdec je celým vozidlem za ním.

 

4) Zavírání soupeře v zatáčce - úmyslné vedení vozidla ve stopě tak, aby byl soupeř nucen opustit trať a nebo došlo ke kontaktu. (vždy jezdec musí nechat vedle sebe tolik prostoru, aby druhému jezdci zbylo na trati dostatek místa a mohl tak projet zatáčku v trati).

 

5) Otáčení na trati - stojící vozidlo musí dát přednost ostatním tolikrát, až se může bezpečně otočit a pokračovat v závodě.

 

6) Návrat na trať - vozidlo, které opustilo trať se může vrátit zpět pokud neohrozí kolem jedoucí vozidla.

 

7) Zkracování - viz. Limity tratě.

 

8) ESC v závodu - Závodník, který v průběhu závodu opustí trať tzv. dá ESC ( return to pitbox ), závod může dojet, ale automaticky ztrácí nárok na body.

 

Během závodu je zakázáno se odpojovat ze hry na trati! Pokud jezdec z jakéhokoli důvodu nemůže, nebo nechce pokračovat v závodě, odpojí se v boxoch.Po projetí cílem je jezdec povinen přijít až do boxů.

 

 

limity tratě.

 

Závodní dráha je vyznačena bílými (žlutými) čarami podél vozovky. Nedodržením limitů tratě se rozumí situace, kdy všechny 4kola nejsou na trati. Vozidlo může překročit čáry max. 2koly. Pokud je namísto čáry obrubník, může jej jezdec využívat maximálně jeho šířce. Šířka obrubníku nesmí být překročena žádným kolem. Obrubník za čarou není součástí tratě! Pokud jezdec vyjde mimo trať, zkrátí zatáčku, šikanu, nebo využije za zatáčkou výjezdovou plochu a vznikne mu tím výhoda:

 

V boji o pozici - musí jezdce, jehož tak předběhl, pustit zpět před sebe.

 

Časová - musí výrazně, ale bezpečně zpomalit. Za vyjetí mimo trať se nepovažuje opuštění tratě v důsledku zabránění nehody.

 

 

Tresty a penalizace.

 

Kvalifikace V měřeném kole krácení (cut) zatáčky nebo šikany -start z posledního místa. Způsobení nehody- start z posledního místa. V jedno kůlu kvalifikaci více než 1 měřeno kolo - DQ od hry

 

Závod a druhy trestů.

 

Napomenutí - za 3 napomenutí, zákaz startu v kvalifikaci.

 

Zákaz kvalifikace a start z boxů. - další 2 napomenutí toho samého jezdce.

 

Časová penalizace. - +5, +15, +30, +45, +60.

 

Váhová penalizace. - pouze v Assetto Corsa.

 

Přejezd boxovou uličkou. - DT, Drive Trough.

 

DQ ze závodu. - za hrubé chování na trati.

 

Zákaz startu v následujícím závodě. - 3x hrubé chování na trati.

 

Zákaz startu v sérii. - za 10 hrubých napomenutí.

 

Průjezd boxovou uličkou jsou jezdci povini absolvovat do 3. Kol závodu. Neodpykání trestu, DQ ze závodu. Pokud trest udělí hra do 3 kol od jeho udělení.

 

Nedodržení limitů tratě - 5x bez trestu, 5 sek. za každé další vyjetí mimo trať. 25 vyjetí mínus 1kolo.

 

Způsobení nehody po níž soupeř nemohl pokračovat v závodě (neopravitelné poškození) DQ ze závodu.

 

Za ostatní přestupky, druh a výši trestu určují administrátoři po vzájemné dohodě. Jezdci mohou podat protest do 3 dnů po závodě. Napíší své jméno, jméno jezdce na jehož podávají protest, důvod, čas replaye a kolo ve kterém se incident stal. Administrátoři posuzují start, první zatáčku, boxy, limity tratě, protesty i incidenty na které nebyl protest podán a zjistili při kontrole replayů.

 

PROTESTY MOHOU PODAT NA DISCORDU A TO PŘÍMO V SEKCI NA TO URČENOU.

 

Bodování.

 

Boduje se ten daný závod, který jezdec jede. Boduje se dle série tak, jak určí ADMINI ligy.

 

Boduje jezdec, který odjel minimálně 95 procent závodu.

 

Neboduje jezdec, který neodjel minimálně 95 procent závodu.

 

Registrací do série jezdec vyjadřuje svůj souhlas s těmito pravidly.