Pravidla závodů na Czechsimu Všeobecná část.

 

Ne jednou stojíme na startu s jinými soupeři a víme, že všichni máme stejnou touhu po úspěchu. Závoďme! Bojujme o pozice, ale hlavně nekazme závody jiným! Neboť ty chvíle a pocity, když se podaří udělat výsledek, jsou k nezaplacení.

 

Aby bylo konfliktů co nejméně vydáváme tato pravidla. Pro nováčky doporučujeme zde na stránkách si bedlivě přečíst článek s technikou jízdy a závodní stopou. viz článek

 

Jezdec, který chce jezdit na lize Czechsim, musí být zaregistrován v dané sérii a na serverech musí použít své pravé Jméno a Příjmení a to bez diakritiky. Pokud někdo bude jezdit pod přezdívkou nebo nickem, nebude vpuštěn na servery.

Administrátoři mohou v případě problémového jezdce přihlášku odmítnout.

 

Startovní čísla nesmí obsahovat nulu na začátku.

 

Předzávodní Briefing - Vždy na hlasovém kanále Discord, nejméně půl hodiny před qualifikací, tedy ve 20:00 hod. na předzávodní informace.

 

Připojení na server.

Před vstupem do hry je jezdec povinen vypnout programy, které by mohly snížit výkon PC, nebo omezit připojení k serveru. Před připojením si zkontroluje aktualizace (aktualizace) ke konkrétnímu módu .Pripojí se na Team Speak 3 (dále jen TS3). Pokud jsou povinná kola, odjede je včas, nejpozději hodinu před kvalifikací.

 

Chatování na serveru.

Chat je povolen pouze v tréninku a při Warmupu. Používání chatu v závodě a v kvalifikaci je zakázáno! Po závodě se smí chatovat, až když poslední jezdec projde cílem! Správce smí použít chat na upozornění porušování pravidel. Aby se i tomuto předešlo je žádoucí připojení na TS nebo Discord. Jezdci připojení na TS nebo na Discordu zbytečně nemluví!

 

Pravidla pro pohled z vozu.

 

Na lize Czechsim se Assetto Corsa Competizione jezdí zásadně z pohledu uvnitř vozu, to znamená, pokud někdo jezdí v dešti z kapoty, bere se to jako nedovolený hack a bude postupováno:

1.Upozornění

2.Upozornění s následným posunem na konec startovního roštu

3.Vyhození z ligy

 

( na serveru máme vše ošetřeno a server bonzuje.)

 

Pro Assetto Corsa jsou povoleny i jinné pohledy.

 

Pravidla Safety Car.

 

Safety Car (dále jen SC) je vozidlo určené pořadatelem a je označeno Safety car a má následující funkce:

 

Safety car může být použit na základě rozhodnutí ředitele k neutralizaci závodu, jestliže jsou soutěžící či činovníci ve fyzickém ohrožení, ale okolnosti nevyžadují přerušení závodu.

 

Když je během závodu dán příkaz k nasazení SC, v chatu a nebo na hlavní obrazovce se objeví hlášení SC, SC, SC a nebo SAFETYCAR, SAFETYCAR, SAFETYCAR. Během závodu vyjede Safety car a bude signalizován světly a vyjede na trať bez ohledu na to, kde je vedoucí jezdec. Všechny vozy se seřadí za Safety carem, ne dále než 5 délek vozu a ostatní vozy musí dodržovat co nejtěsnější formaci. Předjíždění není povoleno ! Safety Car udržuje rychlost do 150 Km/h.

 

Když je nasazen SC, mohou soutěžní vozy zajíždět do boxů. Vrátit na trať se mohou a musí se zařadit za celou formaci (dokud nedojedou formaci, mohou jet vyšší rychlostí). Tato možnost zařazení se vozidel vyjíždějících z boxů, se bude na pokyn ředitele závodu opakovat při každém okruhu vedeném pod SC. Za jistých okolností může ředitel závodu nařídit SC průjezd boxovou uličkou. V tomto případě, musí všechny vozy následovat SC bez předjíždění. Vozidlo může v tomto případě zastavit u svého boxu.

 

Když ředitel závodu odvolá SC, na obrazovce se objeví signalizace v chatu SCOFF,  SCOFF, SCOFF, ten zhasne blikání a vjede do boxů na konci tohoto kola. Od tohoto okamžiku může první vozidlo diktovat formaci rychlost a v případě potřeby se vzdálit od SC na vzdálenost větší než 5 délek vozu.

 

Když SC odjel k vjezdu do boxů a vozy se přibližují ke startovní čáře, tak první vozidlo, které určovalo tempo protne cílovou čáru a již se závodí. Předjíždění je zakázáno, dokud první vůz nepřejel startovní čáru a v chatu a nebo na hlavní obrazovce se objeví GO, GO, GO a již se jede na plný plyn a může se předjíždět.

 

Každé kolo při neutralizaci SC je bráno jako kolo závodu.

Jestliže je závod ukončen při nasazení SC, pak SC a všechny vozy za ním projedou pod šachovnicovou vlajkou a pojedou do boxu.

 

Kvalifikace.

 

Kvalifikace může být:

jednokolová - začíná výjezdem z boxů do zaváděcího kola, měřeného kola a návratu do boxů dojezdovým kolem. Jezdec v zaváděcím nebo dojezdové kole nesmí omezit jezdců měřeném kole.

Vícekolového - Jezdec odjede libovolný počet kol během trvání kvalifikace. 

 

Start závodu.

 

Jezdec má 3 minuty na opuštění boxu.

 

( Zaváděcím kolem přijde na své místo na startu. Během zaváděcího kola je zakázáno prudce měnit směr a rychlost vozidla. Pokud již stojí na roštu jezdci, kteří mají zadní pozice, přechází na své místo středem ) - týká se pouze závodů, kde je stanoveno zahřívací kolo. Na startovacím roštu je zakázáno blikat a troubit! Na semaforu postupně zhasínají červená světla. Když zhasne poslední, začíná odpočítávání do startu. Rozsvícením zelených světel a nebo zhasnutí červených světel začíná závod.

 

Pro ACC od 16.2.2022 - V zaváděcím kole vedoucí jezdec udržuje rychlost v rozmezí 70-120 km/h. Jakmile hra zahlásí „double file“ tak vedoucí jezdec udržuje rychlost max. do 70 km/h. V zaváděcím kole je přísně zakázáno předjíždět soupeře a projíždět jimi. V momentu zahlášení „double file“ je nutno dodržovat pravidlo „cik-cak“ tzn. vozy se nesmí překrývat. V případě prohřešku proti pravidlům startovní procedury bude uděleno jezdci napomenutí.

 

Letmý start - při letmém strartu se jezdci rozjíždějí pomalu a řadí se za sebe do vláčku a dodržují rychlost danou serverem. ( Během zaváděcího kola je zakázáno prudce měnit směr a rychlost vozidla a při fázi double file je jezdec povinnen udržovat přibližne konstantní rychlost bez prudkého přidáváni a ubíráni plynu i brždění a nesmí zpomalovat tak, že sešlápnutím brzdy způsobí nehodu a musí si hlídat jezdce vedle sebe a nesmí se žádnou částí auta před jezdce vedle sebe dostat tak, aby mu vznikla výhoda při startu ). Poslední 3 zatáčky na trati jezdec ve předu zpomalí na 80 Km/h, aby jej jezdci zezadu mohli dojet a skupina aut se seřadila do dvojřady tak aby jela vedle sebe jako na startu zahřívacího kola. Po celou dobu formace ve předu udržuje rychlost přibližně 80 Km/h a celá formace jede ve svých startovních roštech. Start začíná pokynem startéra, nebo protnutím startovní čáry.

 

Závod a chování na trati.

 

Jezdci jsou povinni sledovat situaci kolem sebe libovolnými dostupnými prostředky, to je zejména zrcátky, přepínáním pohledu kamery a informačními systémy (tabulka s časovými rozestupy mezi vozidly, mapka poloh vozidel v bezprostředním okolí, externí programy atd.). Je na každém jezdci, který způsob si zvolí, ale v případě řešení incidentů nemusí být brát ohled na jezdcovo tvrzení, kterým by naznačoval, že nevěděl o situaci ve svém bezprostředním okolí.

 

Jezdci jsou povinni mít informační systémy na obrazovce rozmístěny tak, aby na ně vždy viděli a aby se vzájemně nepřekrývaly, ale zároveň tak, aby nepřekážely výhledu z vozidla.

 

Při návratu na dráhu po nehodě nebo po vyjetí z ní z jakéhokoliv důvodu je jezdec vracející se na dráhu povinen dát přednost všem jezdcům jedoucím bezprostředně za ním včetně těch, kteří nejsou ve stejném kole. Nesmí omezit ani ohrozit jezdce, se kterým případnou nehodu způsobil.

 

Jezdec je povinen mít zapnutá světla během jízdy v noční době, v dešti nebo mlze a mít v dešti nebo mlze zapnutou i mlhovku.

 

Střídání jezdců:

 

Střídání jezdců může probíhat pouze při zastávce v boxech.

 

Jezdec je povinen se vždy řídit signalizací vlajkami:

 

Žlutá vlajka - nebezpečí na trati. Jezdec je povinen zpomalit, tak aby se vyhnul nebezpečí.

 

Modrá vlajka - přikazuje pustit před sebe závodníka o kolo (i více) rychlejšího a to maximálně do půl kola. (nejlépe na vhodném místě) Vůz, který je o kolo zpět vůči vozidlu a který je v tuto dobu prokazatelně rychlejší, může pomalejší vůz předjet a nemusí respektovat modré vlajky, které by mu byly signalizovány po předjetí. Rychlejší vůz musí začít ihned zvyšovat vzájemnou vzdálenost vůči předjížděnému vozidlu a to maximálně do 1 kola a co nejdříve se vymanit ze signalizace modrých vlajek. Pokud by však se nepodařilo tomuto jezdci vymanit do 1 kola z modrých vlajek, má v tomto případě tento jezdec povinnost jednat jako při modrých vlajkách a pustit jezdce zpět na pozici.

 

Černobílá vlajka - průjezd boxovou uličkou

 

Stop and GO vlajka - zastavení na 10 sec. na boxovém stání

 

Černá vlajka - DQ okamžitý konec závodu.

 

Při výjezdu z boxů nepřekračovat bílou (nebo žlutou) čáru která může být přerušovaná i nepřerušovaná při výjezdu ani jedním kolem. Při výjezdu od mechaniků má přednost jezdec jedoucí boxovou uličkou.

 

Nepovolené (zakázané) chování na trati !

 

1) Ulitý start - je situace, kdy závodník vystartuje před startovním signálem. Je to jeden z nejčastějších prohřešků proti pravidlům. Za ulití startu následuje penalizace stop n go 10.

 

2) Tlačení se do zatáčky - jezdec úmyslně pozdě brzdí, aby byl v zatáčce dříve než jezdec jedoucí v ideální stopě a kontaktem sním se udrží na trati, případně získá pozici. (OBECNĚ PLATÍ PRAVIDLO: CO NEUBRZDÍŠ, NEOKECÁŠ.)

 

3) Vytlačování soupeře - úmyslné vedení vozidla tak, aby byl soupeř nucen opustit trať. (Nemusí přitom přijít ke kontaktu).

 

4) Blokování soupeře - opakovaná změna směru jízdy ze stopy nebo zpět pro zamezení předjetí rychlejším jezdcem. Pomalejší jezdec může pouze 1x změnit směr, aby zabránil předběhnutí i to pouze v případě, že rychlejší jezdec je celým vozidlem za ním.

 

5) Zavírání soupeře v zatáčce - úmyslné vedení vozidla ve stopě tak, aby byl soupeř nucen opustit trať a nebo došlo ke kontaktu. (vždy jezdec musí nechat vedle sebe tolik prostoru, aby druhému jezdci zbylo na trati dostatek místa a mohl tak projet zatáčku v trati).

 

6) Otáčení na trati - stojící vozidlo musí dát přednost ostatním tolikrát, až se může bezpečně otočit a pokračovat v závodě.

 

7) Návrat na trať - vozidlo, které opustilo trať se může vrátit zpět pokud neohrozí kolem jedoucí vozidla.

 

8) Zkracování - viz. Limity tratě.

 

9) ESC v qualifikaci a závodu - Závodník v qualifikaci, musí zajet do boxu neblíže ke svému stání a pak může dát ESC a může znovu vyjet. Ovšem závodník, který v qualifikaci na trati zadá ESC a nebo na začátku vjezdu do PITLANE, již nemůže pokračovat v qualifikaci a čeká na konec. To samé, jakmile závodník rozbije auto v qualifikaci a zadá ESC, nemá již možnost pokračovat v qualifikaci, ale čeká v depu na konec qualifikace, pokud znovu vyjede dostává DQ. 

 

Závodník, který v průběhu závodu opustí trať tzv. dá ESC ( return to pitbox ), závod již nemůže dojet a automaticky ztrácí i nárok na body. Po protnutí cílové pásky, musí jezdec absolvovat ještě dojezd do boxu (parc ferme), pokud zadá ESC aniž by dojel do boxu ke svému stání, bude následovat trest DQ.

 

Během závodu je zakázáno se odpojovat ze hry na trati! Pokud jezdec z jakéhokoli důvodu nemůže, nebo nechce pokračovat v závodě, odpojí se v boxech.Po projetí cílem je jezdec povinen přijít až do boxů.

 

 

limity tratě.

 

Závodní dráha je vyznačena bílými (žlutými) čarami podél vozovky. Nedodržením limitů tratě se rozumí situace, kdy všechny 4kola nejsou na trati. Vozidlo může překročit čáry max. 2koly. Pokud je namísto čáry obrubník, může jej jezdec využívat maximálně jeho šířce. POZOR (červený a zelený koberec) není součást tratě. Pokud jezdec vyjde mimo trať, zkrátí zatáčku, šikanu, nebo využije za zatáčkou výjezdovou plochu a vznikne mu tím výhoda:

 

V boji o pozici - musí jezdce, jehož tak předběhl, pustit zpět před sebe.

 

Časová - musí výrazně, ale bezpečně zpomalit. Za vyjetí mimo trať se nepovažuje opuštění tratě v důsledku zabránění nehody.

 

 

Tresty a penalizace.

 

Kvalifikace V měřeném kole krácení (cut) zatáčky nebo šikany -start z posledního místa. Způsobení nehody - start z posledního místa. V jednokolové kvalifikaci více než 1 měřeno kolo - DQ od hry.

 

Závod a druhy trestů.

 

Napomenutí - za 3 napomenutí, zákaz startu v kvalifikaci.

 

Zákaz kvalifikace a start z boxů. - další 2 napomenutí toho samého jezdce.

 

Časová penalizace. - +5, +15, +30, +45, +60.

 

Váhová penalizace. - může být udělena.

 

Průjezd boxovou uličkou. - DT, Drive Trough.

 

Stop and Go. - 10 a 20 vteřin zastavit v boxovem stání.

 

DQ ze závodu. - za hrubé chování na trati.

 

Zákaz startu v následujícím závodě. - 3x hrubé chování na trati.

 

Zákaz startu v sérii. - za 10 hrubých napomenutí.

 

Průjezd boxovou uličkou jsou jezdci povini absolvovat do 3. Kol závodu. Neodpykání trestu, DQ ze závodu. Pokud trest udělí hra do 3 kol od jeho udělení.

 

Nedodržení limitů tratě - 5x bez trestu, 5 sek. za každé další vyjetí mimo trať. 25 vyjetí mínus 1kolo.

 

Způsobení nehody po níž soupeř nemohl pokračovat v závodě (neopravitelné poškození) DQ ze závodu.

 

 

Tresty a odvolání.

 

Za ostatní přestupky, druh a výši trestu určují administrátoři po vzájemné dohodě. Jezdci mohou podat protest do 24 hodin po závodě. Napíší své jméno, jméno jezdce na jehož podávají protest, důvod, čas replaye a kolo ve kterém se incident stal. Administrátoři posuzují start, první zatáčku, boxy, limity tratě, protesty i incidenty na které nebyl protest podán a zjistili při kontrole replayů.

 

PROTESTY MOHOU JEZDCI PODAT NA DISCORDU A TO SOUKROMOU ZPRAVOU URČENOU POUZE TRAŤOVÝM KOMISAŘŮM, KTEŘÍ JSOU NAPSÁNI VE VEDENÍ LIGY A JSOU K TOMU URČENÍ.

 

ODVOLÁNÍ NA TREST JEZDEC PODÁVÁ TÉŽ DO DISCORDU A TO DO 24 HODIN PO TRESTU A TO SOUKROMOU ZPRAVOU URČENOU POUZE TRAŤOVÝM KOMISAŘŮM, KTEŘÍ JSOU NAPSÁNI VE VEDENÍ LIGY A JSOU K TOMU URČENÍ.

 

Traťový Maršál bude v kvalifikaci a závodě řešit všechny přestupky, které vidí na trati přímo při závodě. (toto nebude mít vliv na vyšetřování po závodě) a případné podání protestu po závodě, má právo také řešit porušení pravidel kterého si sám všiml a má také právo udělit vyjímečný trest, mimo uvedený rozsah, který vysvětlí a obhájí. 

 

V PŘÍPADĚ ODVOLÁNÍ :

 

Odvolání proti trestu je umožněno pouze potrestanému jezdci nebo jeho týmu (Vedoucí týmu). Toto odvolání řeší odvolací komise (ustanovení zástupci jsou povinni se vyjádřit do 48 hodin) a o jejím verdiktu již nelze diskutovat.

 

Bodování.

 

Boduje se ten daný závod, který jezdec jede. Boduje se dle série tak, jak určí ADMINI ligy.

 

Boduje jezdec, který odjel minimálně 100 procent závodu.

 

Boduje se každé odjeté kolo a to jedním bodem. Např. pokud odjedete 50 kol = 50 bodů.

 

Neboduje jezdec, který neprotnul cílovou čáru v limitu a neviděl šachovnicovou vlajku v závodu.

 

Bodování Assetto Corsa Competizione Blancpain 2021/2022 - boduje 49 jezdců a 49 týmů

 

49,48,47,46,45,44,43,42,41,40,39,38,37,36,35,34,33,32,31,30,29,28,27,26,25,24,23,22,21,20,19,18,17,16,15,14,13,12,11,

10,9,8,7,6,5,4,3,2,1

 

Škrtají se 4 nejhorší výsledky v sezoně 2021/2022.

 

Registrací do série jezdec vyjadřuje svůj souhlas s těmito pravidly.